Styrelse och funktionärer 2022

Ordförande
Sofie Eriksson sofie.eriksson96@hotmail.com 

V. ordförande
Frida Eriksson blad190@gmail.com 

Kassör
Marita Junebladh maritajune@hotmail.com 

Sekreterare
Maria Wikberg collywoods@telia.com 

V. sekreterare
Cecilia Hedin cecilia_hedin@outlook.com 

Suppleanter
Marie Amré solsidans.kaningard@gmail.com 
Kristina Bergman bergmankristina@yahoo.se
Viktoria Varodell viktoria.varodell@gmail.com 

Revisor
Catherine Lindström catherine_lindstrom@hotmail.com  
Sara Nordström sara_johanna91@hotmail.com

Revisorsuppl.
Ove Karlsson marikaove@live.se  
Lena Hedenström lena@kaninfarmen.se 

Valberedning
Alice Krantz - Sammankallande
Eva Lövgren
Ivonne Nordström

Materiallager
Kristina Bergman bergmankristina@yahoo.se 

Stambokförare
Maria Wikberg mawg@robertsfors.se 

V. stambokförare
Stefan Hedenström sm2ilf@gmail.com 

Webmaster
Sara Nordström Sara_Johanna91@hotmail.com 

Skapa din hemsida gratis!