Styrelse och funktionärer 2022

Ordförande
Catherine Lindström catherine_lindstrom@hotmail.com 

V. ordförande
Frida Eriksson blad190@gmail.com

Kassör
Marita Junebladh
maritajune@hotmail.com

Sekreterare
Maria Wikberg
 collywoods@telia.com

V. sekreterare
Sofie Eriksson
sofie.eriksson96@hotmail.com

Suppleanter
Marie Amré solsidans.kaningard@gmail.com
Ivonne Nordström kaningarden.1@gmail.com
Viktoria Varodell viktoria.varodell@gmail.com

Revisor
Cecilia Hedin cecilia_hedin@outlook.com
Stefan Hedenström sm2ilf@gmail.com

Revisorsuppl.
Ove Karlsson marikaove@live.se 
Lena Hedenström lena@kaninfarmen.se

Valberedning
Alice Krantz

Materiallager

Stambokförare
Maria Wikberg
mawg@robertsfors.se

V. stambokförare
Stefan Hedenström
sm2ilf@gmail.com

Webmaster
Sara Nordström
 Sara_Johanna91@hotmail.com

Skapa din hemsida gratis!