Styrelse och funktionärer 2020
Ordförande Ove Karlsson marikaove@live.se
V. ordförande Catherine Lindström catherine_lindstrom@hotmail.com
Kassör Marita Junebladh maritajune@hotmail.com
Sekreterare Maria Wikberg mawg@robertsfors.se
V. sekreterare Sofie Eriksson sofie.eriksson96@hotmail.com
Suppleanter Eva Löfgren kanineva1955@gmail.com
Viktoria Varodell viktoria.varodell@gmail.com
Revisor Isabelle Sjöström isabelle.sjostrom@gmail.com
Stefan Hedenström sm2ilf@gmail.com
Revisorsuppl. Marika Nilsson marikaove@live.se
Lena Hedenström lena@kaninfarmen.se
Valberedning Sara Nordström (sammankallande)
Alice Krantz
Cissi Hedin
Juniorledare saknas
Hoppansvarig Tindra Emmoth
Kursansvarig saknas
Materiallager Marie Amré
Stambokförare Maria Wikberg mawg@robertsfors.se
V. stambokförare Stefan Hedenström sm2ilf@gmail.com
Webmaster Isabelle Sjöström webmaster@ac-kaf.se