Utställningsklasser
Mer information finns i Nordisk Kaninstandard!

Klass A – Vuxna djur
Djuren ska på bedömningsdagen vara minst 6 månader gamla.

Klass B – Ungdjur
Djuren ska på bedömningsdagen vara minst fyra månader gamla. Jätteraser, dit bland andra Belgisk Jätte och Fransk Vädur räknas, kan tävla som ungdjur fram till den dag de fyller 8 månader. Övriga raser kan tävla som ungdjur fram till den dag de fyller 7 månader.

Klass D – Avkastningsbedömning (Hona med ungar)
Hona med ungar som är mellan 6-8 veckor (42-56 dagar). Alla ungar ska ha samma färg och teckning som mamman. Undantag finns för järngrå honor. Endast tecknade honor får ha både enfärgade och tecknade ungar.

Klass E – Familjegrupp (Stamdjur med avkomma)
Ett stamdjur med minst fem avkomlingar. Alla ska ha samma färg, teckning och hårstruktur. Undantag finns för järngrå djur.

Klass G – Elitgrupp
En grupp av fyra djur, som får sammansättas oavsett ras, färg, teckning, hårstruktur, kön och ålder. Djuren ska vara minst 4 månader.

Klass K – Produkter
Handarbeten framställda av angoragarn, kaninskinn eller andra produkter från kanin.

Klass M – Ungdjursgrupp
3-5 kullsyskon som är minst 8 veckor och högst 14 veckor. Djuren ska ha samma färg, teckning och hårstruktur.

Gårdskanin
Djuren behöver inte vara renrasiga och ha stamtavla.

Registreringsbedömning Klass A – Vuxna djur
Djuren ska på bedömningsdagen vara minst 6 månader gamla. De deltar ej i tävlingen, men bedömningskortet kan användas för avelsregistrering.